11. Setyembre 2015 · Mga Puna Off sa Chapter Meeting Miyerkules Setyembre 16 sa 5:30 · Kategorya: balita, Espesyal na Kaganapan

Setyembre 16 sa 5:30pm – 350 Rhode Island Street, sa 22, 33, 55, at 19 linya ng bus. Available Street parking.

Nagkaroon kami ng isang mahusay na kickoff sa aming kampanya para sa mga karapatan sa angkop na proseso para sa mga pansamantalang manggagawa noong nakaraang Martes sa pulong ng Lupon ng Paaralan! Salamat sa mga taong nag-aral na ibahagi ang kanilang mga kwento ng pang-matagalang pansamantalang trabaho at ang mga di-makatarungang paraan halos 500 of our members have been treated.

Ito Miyerkules‘s chapter meeting will focus on pansamantalang manggagawa and our mahulog aayos ng mga kampanya! We’re getting ready for the SNS test and next spring’s contract bargaining.

Comments sarado.