04. Mayo 2018 · Mga Puna Off sa Drop-In Application Help sa 135 Van Ness · Kategorya: Serbisyo sibil, iyong Mga Karapatan

Itigil sa pamamagitan ng ito hapon o Lunes ng hapon mula sa 4-6 para sa tulong sa pagsusumite ng aplikasyon para sa 1424 o 1426 pagsusulit civil service! Kami ay nagpapahayag petsa at oras para prep klase sa lalong madaling panahon.

Comments sarado.