16. Enero 2016 · Mga Puna Off sa Edukasyon Industry Meeting Council (Industry Council at Komite Meeting) · Kategorya: Espesyal na Kaganapan

Kamusta Edukasyon Industry Miyembro at Happy New Year!

Ang aming Education Council Industry pulong ay Sabado, Enero 23 mula sa 10:00 – 12:00 sa Fairfield Office. mula sa 1:00 - 3:00 mayroong isang Excel Pagsasanay. Sa ibaba ay ang agenda na maaari mong ibahagi. Mangyaring pumunta sa pahina ng kaganapan sa Lokal 1021 website at RSVP sa gayon kami ay may sapat na tanghalian para sa lahat. Mangyaring RSVP bilang kami ay nais na magkaroon ng sapat na materyales at ito ay maglalaan ng laptops para sa mga sesyon ng pagsasanay.

RSVP

Edukasyon Industry Meeting Council

Date: Sabado, Enero 23, 2016

Time: 10:00 am – 12:00 pm – meeting then training following

Place: 2300 Boynton Ave., Fairfield, CA

AGENDA:

10:00 - 10:15 Introductions

10:15 - 10:20 Review of Agenda

10:20 - 10:30 Approval of September minutes

10:30 - 11:00 Chapter reports

11:00 - 12:00 Freidrichs and the impact it will have on Unions

12:00 - 1:00 Lunch

1:00 - 3:00 Excel Training.

Please go to the events page on the Local 1021 website and RSVP so we have enough lunch for all.

 

Comments sarado.