22. Mayo 2016 · Mga Puna Off sa Intermediate Steward Training – Hunyo 7 · Kategorya: Uncategorized

Stewards Nakatayo sa Aming Komunidad

350 Rhode Island St

Must RSVP to 877-OUR-1021

Kurso na ito asta mabuti karaingan paghawak at pagsisiyasat, ang mga pagsusulit ng mga lamang na dahilan, pagharap sa pamamahala, at ang karapatan ng unyon sa impormasyon.
Mag-sign Up!

Maghanap ng mas maraming trainings

Comments sarado.