05. Abril 2018 · Mga Puna Off sa Sumali sa amin para sa aming Abril Chapter Meeting on 4/25 sa 5:30! · Kategorya: Espesyal na Kaganapan, Tayo!

Abril pulong ay tungkol sa clerks! Kami ay pakikipag-usap summer assignment, civil service testing, at mga pamantayan ng serbisyo. Dalhin ang iyong mga ideya at isang walang laman ang tiyan.

Magpapadala rin kami ay may mga update sa buwis sa parsela, Education Industry Summit, at ang mga miyembro convention

RSVP sa jesse.tangk@seiu1021.org o the Facebook event

 

Comments sarado.