14. Hunyo 2018 · Mga Puna Off sa Hunyo pulong Chapter – Weds Hunyo 27 · Kategorya: balita, iyong Mga Karapatan

Tag-init ay isang magandang panahon upang makakuha ng kasangkot at bumuo ng kapangyarihan para sa mga manggagawa! Sumali ka para sa pagkain, pagsasama, at mga update sa mga mahahalagang balita na nakakaapekto sa iyong trabaho. Ipapakita namin i-update ka sa civil service testing, ang buwis sa parsela, iyong Hulyo taasan, at ang mga paaralan ng komunidad inisyatiba. Magdala ng mga bagay na nais mong pag-usapan, o kontakin ang inyong tagapangasiwa! I-print at ibahagi ang mga flyer sa iyong mga kasamahan sa trabaho

Miyerkules, Hunyo 27 – 5:30-7pm

Sa SEIU Union Hall

350 Rhode Island St, suite 100 Timog

Sa 10, 19, 22, at 55 bus

2 bloke mula sa 33, 9, at 9R

 

Dapat kang maging isang miyembro SEIU na dumalo. Kung ikaw ay kasalukuyang hindi isang kasapi tatanungin ka upang mag-sign isang miyembro card kapag dumating ka.

 

RSVP online

o tumawag sa Miyembro Resource Center

sa 877-ATING-1021 (877-687-1021)

DAPAT RSVP para sa hapunan

Comments sarado.