20. Agosto 2015 · Mga Puna Off sa Union Sisimulan na may ka: Setyembre 8 Pagmumuling-sigla para sa Temporary Worker Justice · Kategorya: Espesyal na Kaganapan, Tayo!, Uncategorized, iyong Mga Karapatan

School Board Meeting at 6pm, Setyembre 8
Pampublikong Komento karaniwang sa paligid ng 7:00
555 Franklin Street, sa 5, 47, at 49 linya ng bus

Sa paglipas ng 200 of our student nutrition workers, 200 ng ating clerks and school secretaries, at halos 100 iba pang mga miyembro of our chapter were improperly and unfairly hired aspansamantalang exempt” manggagawa.

Kami ay hindi exempt mula sa katarungan!
Kami ay hindi exempt mula sa angkop na paraan ng!
Kami ay hindi exempt mula sa makatarungang pay at mga benepisyo!

Tayo'y Hindi kinakailangan.

Sa Setyembre 8, join your brothers and sisters at the school board to show our strength and demand a path to permanent status for our temporary workers. Maging karapat-dapat kaming paggalang at seguridad sa trabaho.

Do you really want to go to work “kung kinakailangan” — hindi alam kung ikaw ay magkakaroon ng trabaho sa susunod na araw? RSVP gamit ang form na ito, o e-mail josh@seiu-sfusd.org:

Comments sarado.