15. Setyembre 2016 · Mga Puna Off sa Steward Trainings Parating · Kategorya: Espesyal na Kaganapan, iyong Mga Karapatan

chinese-katiwala-training-flyerChinese Wika
Basic Steward Training

Wednesday September 21
350 Rhode Island St

Dapat RSVP sa 877-OUR-1021 o online

Dinisenyo para sa mga bagong stewards, kursong ito ay nakatuon sa mga karapatan at mga tungkulin ng mga lider ng unyon, legal na proteksyon para sa mga katiwala, pagtugon sa suliranin 101 at mga karapatan Weingarten.

Mag-sign Up! | Kunin ang Flyer upang Ibahagi sa iyong mga kasamahan sa trabaho

 

English Language Intermediate Steward Training

Martes Oktubre 4Stewards Nakatayo sa Aming Komunidad
350 Rhode Island St

Dapat RSVP sa 877-OUR-1021 o online

Kurso na ito asta mabuti karaingan paghawak at pagsisiyasat, ang mga pagsusulit ng mga lamang na dahilan, pagharap sa pamamahala, at ang karapatan ng unyon sa impormasyon.
Mag-sign Up!

Maghanap ng mas maraming trainings

Comments sarado.