Kasalukuyan naming asahan ang 1424/1426 Clerk / tagapagmakinilya pagsusulit upang maganap ngayong Hunyo. Mag-sign up para sa mga opisyal na notice dito: 1426 1424

 

City DHR ay kasalukuyang pagbuo ng mga pagsusulit sa mga sumusunod na SFUSD klase kinakatawan ng SEIU 1021:

2672, 2977, 1930, 3535

 

Bukod pa rito, ang Lungsod ay naghahanda ng isang pagsubok para sa Payroll / Tauhan espesyalista:

1220 1222 1224

 

ia-update namin ang pahinang ito bilang karagdagang mga balita ay magagamit!