07. Mayo 2018 · Mga Puna Off sa Civil Service Exam Prep Books · Kategorya: Serbisyo sibil

Habang ikaw ay naghihintay upang makakuha ng iyong appointment para sa 1424/1426 eksamen, dapat mong ihinto sa pamamagitan ng mga library at tingnan ang isang pag-aaral gabay!

Narito ang isang listahan ng kung ano ang magagamit sa pamamagitan ng sangay.

Manatiling nakatutok para sa mga balita tungkol sa prep klase sa lalong madaling panahon

Comments sarado.