20. Marso 2017 · Mga Puna Off sa Ano ang inyong gastos ng pamumuhay? · Kategorya: Tayo!, Iyong Kontrata

Help us get information on what our members spend on housing, kalusugan, and commuting so we can make better economic proposals at the bargaining table.

Take the Survey »

Comments sarado.